D. de Visser Smits - Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel

€75,00
Availability: In stock (1)
Delivery time: 1-3 days

D. de Visser Smits - Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel - Semarang - Provinciale Grootloge van Ned. Oost-Indië - 1931 - 1st edition - 318pp - Cloth binding- 22 x 27,5 cm.

Condition: Good - with wear, corners slightly bumped, but attractive, neat book.

Early 1930s edition about Freemasonry in the (former) Indonesian colonies. With contributions from Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting, W. Antheunissen and Prof. Mr. Jb Zeijlemaker Jnz) and foreword by Deputy Grandmaster Wouter Cool C.I. With name list of Freemasons in the Dutch East Indies and index of Dutch lodges. Bound edition, printed by G.C.T. van Dorp & Co., Soerabaia and published in a handsome symbolically designed bookbinding.

¶ "Het aantal niet-Europeanen in de Orde is nog altijd betrekkelijk zeer gering. Voornamelijk is dit verschijnsel toe te schrijven aan het voorschrift, dat niemand als lid kan worden toegelaten, die de Nederlandsche taal niet voldoende beheerscht, een eisch der practijk en van algemeene ontwikkeling" [...] In het Javaansche land vindt men [echter] in elke Loge verschillende Broeders van Inheemschen landaard". - p. 179.

0 stars based on 0 reviews