Dr. Anna Fischer-Dückelmann - Het seksueele leven der Vrouw. [...]

€35,00
Availability: In stock (1)
Delivery time: 1-3 days

Dr. Anna Fischer-Dückelmann - Het seksueele leven der Vrouw. Een physiologisch-maatschappelijke studie met geneeskundige en hygienische wenken. Derde, verbeterde en vermeerderde druk - Almelo - W. Hilarius Wzn. - 1900 - 3rd revised edition - xvi, 186, [6] pp - Paper wrappers - 13,5 x 20 cm.

Condition: Good - restored by master binder Hans Zegveld from Nijmegen.

Dutch translation of 'Das Geschlechtsleben des Weibes. Eine physiologisch-soziale Studie mit ärztlichen Ratschlägen' (ca.1900); by the German physician Anna Fischer-Dückelmann (1856-1917). With table of contents. With advertising for other titles (including 'De Vrouw' door Dr. Aletta H. Jacobs and 'Anatomie van het Menschelijk Hoofd' door Dr. Schmidt).

¶ Chapters on the sexual organs; the reproductive act, menstruation, motherhood, pathological abnormalities in a woman's sexual life (with attention to transsexuals ("perverts"), the immoral woman (prostitution) and artificial prevention of pregnancy ("an ugly subject" including condoms):

"Als een natuurlijk voorbehoedmiddel tegen zwangerschap kan de handelswijze van sommige wilde volksstammen beschouwd worden. Zij bestaat hierin, dat de vrouw zich na den bijslaap opricht en door kronkelende bewegingen van het onderlijf met krachtig stooten en rukken, terwijl zij daarbij tevens hoest, slijm op den grond werpt en zoodoende de bevruchting belet".

0 stars based on 0 reviews