P. Hyacinth Hermans - Het papieren gevaar. Overdruk uit "De Maasbode". Herzien door de schrijver

€25,00
Availability: Out of stock
Delivery time: Sold

P. Hyacinth Hermans - Het papieren gevaar. Overdruk uit "De Maasbode". Herzien door de schrijver - Amsterdam - R.K. Propaganda-Genootschap - 1906 - 1st edition - 32 pp - Stapled wrappers - 13,5 x 20 cm.

Condition: Good - fragile and brittle paper.

Roman Catholic treaty against sinful books, written by the Rotterdam father Franciscus X.T. Hermans (1876-1960). Illustrated with nostalgic Art Nouveau advertising for various shops (undoubtedly owned by good Catholics).

¶ "Soms vallen de volksverdervers en hoofdschuldigen dezer zedelijke verwording zelven als slachtoffers van het door hen aangerichte kwaad. In het krankzinnigengesticht sterft de geparfumeerde pornograaf Guy De Maupassant, voor den ongelukkigen dramaturg van Salome, Oscar Wilde, opent zich de gevangenis, veroordeeld wegens tegen-natuurlijke ontucht, en [...] de beroemde Friedrich Nietzsche wordt in den vollen bloei zijner jaren als eens koning Nebuchodonosor prijsgegeven aan den vreeselijksten waanzin."

0 stars based on 0 reviews