H. Krop - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland

€125,00
Availability: Out of stock
Delivery time: Sold

H. Krop [e.a., red.] - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland - Baarn - Ambo - 1987-1993 - 1st edition - 21 parts - Paperbacks - 12 x 20,5 cm. - Design: Harm Meijer.

Condition: Excellent and complete.

Series of books edited by Dr. Henri Krop, prof. Dr. M.J. Petry and Prof. J. Sperna Weiland, consisting of introductions to a Dutch philosopher with a text or anthology from his work that is important for a certain period or movement and a commentary on that text, always by an expert compiler (including Cornelis Verhoeven, EP Bos, Wim van Dooren, Marc van der Poel and the mentioned editors themselves):

1. Siger van Brabant. De dubbele waarheid; 2. Johannes Buridan; 3. Marsilius van Inghen. Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de Sententiën, proloog, questio II.; 4. Heymeric van de Velde; 5: Rudolf Agricola. Over dialectica en humanisme; 6. Desiderius Erasmus. Over opvoeding en vrije wil; 7. Dirck Volckertsz. Coornhert. Op zoek naar het hoogste goed; 8. Hugo de Groot. Denken over oorlog en vrede; 9. Gerardus Vossius. Geschiedenis als wetenschap; 10. Arnout Geulincx. Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling; 11. Petrus van Balen. De verbetering der gedachten; 12: Bernard Nieuwentijt: Een zekere, zakelijke wijsbegeerte; 13. Willem Jacob 'sGravesande. Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap; 14. Frans Hemsterhuis. Waarneming en werkelijkheid; 15. Paulus van Hemert. Gezag en grenzen van de menselijke rede; 16. Philip Willem van Heusde. Wijsbegeerte van het gezond verstand; 17. Cornelis Opzoomer. Het wezen der kennis; 18. Jacobus Moleschott. De eenheid des levens; 19. Gerardus Heymans. Over metafysica en esthetica; 20: Herman Dooyeweerd. Grenzen van het theoretisch denken; 21. Register.

0 stars based on 0 reviews